Bảo Vệ/An Ninh/Vệ Sỹ Jobs

 1. Type
  Toàn thời gian
  Job
  [HN] TRƯỞNG QUẦY CHẾ BIẾN – BIG C THE GARDEN 7 Tr – 10 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  5 Th9 2020
 2. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Tuyển Bảo vệ Tòa nhà Kosmo – Tây Hồ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  26 Th7 2020
 3. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Bảo vệ tòa nhà C14- Bắc Hà- Tố Hữu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  19 Th7 2020