Nội Ngoại thất Jobs

 1. Type
  Toàn thời gian
  Job
  KIẾN TRÚC SƯ – THIẾT KẾ NỘI THẤT 8 Tr – 15 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  28 Th9 2020
 2. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên Kinh doanh nội thất 6 Tr – 9 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  22 Th9 2020
 3. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên dự toán nội thất 6 Tr – 8 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  22 Th9 2020
 4. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực nội thất) 6 Tr – 8 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  17 Th9 2020
 5. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN BÓC TÁCH DỰ TOÁN (lĩnh vực nội thất) 5 Tr – 7 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  15 Th9 2020
 6. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực nội thất) 6 Tr – 8 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  14 Th9 2020
 7. Type
  Toàn thời gian
  Job
  CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN ĐẤU THẦU (lĩnh vực nội thất) 7 Tr – 10 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  14 Th9 2020
 8. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên Kinh doanh (lĩnh vực nội thất)6 Tr – 9 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  11 Th9 2020
 9. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên Thiết kế nội thất 10 Tr – 15 Tr VND CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  6 Th9 2020