Thư ký / Trợ lý Jobs

 1. Type
  Toàn thời gian
  Job
  KẾ TOÁN CÔNG NỢ KÊNH MT 6 Tr – 7 Tr CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚ LÂM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  29 Th8 2020
 2. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Chuyên viên Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  27 Th8 2020
 3. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trưởng phòng Tổ chức Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIET NAM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  18 Th8 2020
 4. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  16 Th8 2020
 5. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trợ Lý Chương Trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO VIỆT– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  13 Th8 2020
 6. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trợ Lý Đối Ngoại (Làm việc tại Hà Nội) CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  11 Th8 2020
 7. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên xử lý dữ liệu CÔNG TY TNHH AGREX (VIỆT NAM)– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  6 Th8 2020
 8. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC NTC– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  31 Th7 2020
 9. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân viên thống kê sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  30 Th7 2020
 10. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trợ lý Ban giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  30 Th7 2020