Xây dựng Jobs

 1. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trạm trưởng trạm bê tông 13 Tr – 15 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TĐ– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  27 Th9 2020
 2. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Chuyên viên Giải phóng mặt bằng 14 Tr – 25 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  27 Th9 2020
 3. Type
  Toàn thời gian
  Job
  KTS Quản lý thiết kế Quy hoạch 20 Tr – 30 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  25 Th9 2020
 4. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Chuyên Viên Tư Vấn, Môi Giới M&A Các Dự Án Đầu Tư & Thẩm Định Giá 15 Tr – 20 Tr CÔNG TY TNHH TÀI TÂM– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  23 Th9 2020
 5. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Trưởng phòng Cây xanh – Cảnh quan 20 Tr – 30 Tr VND CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  22 Th9 2020
 6. Type
  Toàn thời gian
  Job
  Nhân Viên Chuẩn Hóa Tài Liệu Vật Tư ( Bom & Database) 12 Tr – 15 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  20 Th9 2020
 7. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực nội thất) 6 Tr – 8 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  17 Th9 2020
 8. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN BÓC TÁCH DỰ TOÁN (lĩnh vực nội thất) 5 Tr – 7 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  15 Th9 2020
 9. Type
  Toàn thời gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực nội thất) 6 Tr – 8 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  14 Th9 2020
 10. Type
  Toàn thời gian
  Job
  CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN ĐẤU THẦU (lĩnh vực nội thất) 7 Tr – 10 Tr CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO– Đăng bởi admin
  Vị trí
  Hà Nội
  Ngày đăng
  14 Th9 2020